PENASIHAT SYARIAH

Habib Najdmuddin Othman Al Khereed

Pengurus

Hj Afifi Rahimi

Pengarah Operasi

Ustaz Fawzan

Pengurus di Kemboja

Ustaz Busro

Eksekutif IT

Mohd Ashraf Hadi