PENASIHAT SYARIAH

Habib Najdmuddin Othman Al Khereed

PENGURUS PEMBANGUNAN STRATEGIK

Ustaz Ahmad Shahdan Al Hadramy

Pengurus

Hj Afifi Rahimi

Pengarah Operasi

Ustaz Fawzan

Pengurus di Kemboja

Ustaz Busro

Eksekutif IT

Mohd Ashraf Hadi